AfiOM este construit exclusiv din donații și sponsorizări

Ajută-ne cu 20% din impozitul  companiei tale și implică-te în acest proiect social pentru tineri.

Companii cu impozit pe profit

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din impozitul pe profit, în limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la mie) din cifra de afaceri. 

Persoană Fizică Autorizată

PFA-urile pot face cheltuieli cu sponsorizarea, deductibile în limita a 5% din venitul net, stabilit ca diferență între venit brut și cheltuieli deductibile, altele decât cheltuielile cu sponsorizarea.

Companii cu impozit pe venit

Societățile comerciale plătitoare de impozit pe venit care efectuează sponsorizări, scad sumele aferente din impozitul pe venituri până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Sponsorizările nu se pot face și anual pentru toate trimestrele anterioare.